Verbeteren van communicatieve vaardigheden?

blog

Verbeteren van communicatieve vaardigheden?

Goede afspraken maken goede vrienden. Dat is net zo met communicatie. Communicatie is veel meer dan praten alleen. Een efficiënt gesprek bouw je op. Je zorgt ervoor dat je boodschap helder en duidelijk aankomt bij degene die deelneemt aan het gesprek. Liefst op een rustige manier. Hoe beter je je communicatieve vaardigheden onder de knie hebt, hoe meer doelen en resultaten je kan bereiken. Communicatieve skills zorgen ervoor dat je prettiger kan samenwerken en -leven. Wist je trouwens dat je kan leren hoe je je communicatieve vaardigheden kan verbeteren? Nee? Lees dan zeker onderstaande tips.

Tip 1: Luister

Communiceren is niet alleen praten. Het is ook luisteren. We hebben 2 oren en één mond, om twee keer zoveel te kunnen luisteren als te praten. Probeer zonder vooroordelen en aandachtig te luisteren naar wat je gesprekspartner te vertellen heeft. Zo zet je je eigen gedachten even on hold en kan je je beter inleven in de ander. Misschien geef je het niet graag toe, maar heeft hij of zij wel een punt! Pas als je ertoe bereid bent te luisteren, kan je de ander beter begrijpen en samen een oplossing bedenken. Zo vermijd je ook misverstanden of conflicten. Het is eigenlijk een win-winsituatie. Dit betekent niet dat je louter stil moet blijven. Het is de bedoeling dat je sleutelmomenten inlast waarop je laat blijken dat je de ander begrijpt en alles nauwkeurig hebt gevolgd.

Tip 2: Laat de ander uitpraten

Onderbreken is respectloos. Zeker in conflictsituaties gebeurt het al eens dat 2 partijen halsstarrig door elkaar blijven praten. Eenieder is gefocust op zijn eigen verhaal en besteedt nauwelijks aandacht aan de ander. Zo’n gesprek levert niets op. Integendeel. Het zorgt er enkel voor dat relaties verzuren, dat beide partijen misnoegd blijven en dat er niets concreets wordt opgelost. Daarom moet je proberen om je gesprekspartner te laten uitpraten. Hoe moeilijk dat misschien ook lijkt. Oefening baart kunst. Zo zal je meteen merken dat je gesprekspartner niet alleen opgelucht is dat hij zijn ongenoegen heeft kunnen uiten, maar dat hij er ook toe bereid zal zijn om naar jouw versie van het verhaal te luisteren.

Tip 3: Houd oogcontact

Oogcontact houden is een belangrijke schakel bij het communiceren. Het geeft een gevoel van vertrouwen en het is een blijk van respect voor de ander. Als je geen oogcontact maakt, komt het bij de ander over alsof je ongeïnteresseerd bent. Uiteraard hoef je ook niet meteen te staren. Daar zou je gesprekspartner zich alleen maar ongemakkelijk bij voelen.

Tip 4: Let op non-verbale communicatie

Communiceren doe je niet alleen met je mond en tong, maar ook met je lichaam. Body language verraadt soms veel meer dan je denkt. Als je bijvoorbeeld vertelt dat het ‘helemaal geen probleem is’, maar je wordt zichtbaar nerveus of je begint te blozen, dan zal je gesprekspartner gauw doorhebben dat je eigenlijk niet meent wat je zegt. Wenkbrauwen fronzen, gevouwen armen, oogcontact mijden, … het zijn allemaal non-verbale communicatiesignalen. Zorg ervoor dat je je lichaamstaal onder controle hebt en dat die perfect aansluit bij datgene wat je wil vertellen. 

Tip 5: Beheers je toonhoogte en spreektempo

Een goed gesprek heeft niet alleen structuur nodig. Denk maar aan een functioneringsgesprek. Het is ook belangrijk dat je je toonhoogte en spreektempo onder controle houdt. Je intonatie bepaalt 38% van je boodschap. Afhankelijk van het gespreksonderwerp kan dat een lastige klus worden. Hoe meer stress je hebt, hoe moeilijker het is om je stem niet te verheffen. Daarom moet je proberen om rustig te blijven. Hoe kalmer je bent, hoe gemakkelijker het is om je stemvolume en intonatie te beheersen. Een grondige voorbereiding kan helpen om kalmer te beginnen aan een moeilijk gesprek. Innerlijke rust zorgt er bovendien voor dat je geconcentreerder bent, zodat je geen zaken vergeet aan te halen.

Tip 6: Vraag door

Doorvragen is een belangrijke schakel in efficiënte communicatie. Helaas ontbreekt die schakel vaak. Zodra je gesprekspartner zijn hart heeft kunnen luchten of issues heeft kunnen aankaarten, kan je beginnen doorvragen om tot de kern van de zaak te komen. Gebruik hiervoor hoofdzakelijk open vragen. Open vragen beginnen met wie, wat, waar, wanneer, welke, waarom, hoe, hoezo of hoeveel. Door middel van open vragen, creëer je in een gesprek meer sfeer. Daarnaast krijg je meer informatie en minder druk bij jezelf om vragen te stellen en het gesprek aan de gang te houden. Er ontstaat meer 'guneffect' bij de ander en doordat de ander meer over zichzelf vertelt zal hij zich meer begrepen voelen.

Tip 7: Vat samen

Zeker als je al eens te maken hebt gehad met een klacht, weet je dat het niet altijd gemakkelijk is om met weerstand of moeilijke situaties om te gaan. Maar zeker op zulke momenten is het belangrijk om te tonen dat je begrip en respect hebt voor de ander. Hoe meer hij zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt, hoe gemakkelijker het gesprek zal verlopen. Zo kan je zaken samenvatten met de woorden 'als ik het goed begrepen heb, bedoel je …'. Hierbij geef je een soort samenvatting van het gesprek. Je vat in je eigen woorden samen wat je precies hebt gehoord. Je gesprekspartner zal dit zeker waarderen.

Conclusie

Efficiënt communiceren is niet gemakkelijk. Het is niet iets wat je op school leert. Dat komt omdat er verschillende types zijn qua persoonlijkheid. Gelukkig kan je je communicatieve vaardigheden laten groeien, dankzij een concrete training in communicatietechnieken. Tijdens die cursus leer je je sterktes en valkuilen ontdekken en krijg je handvaten aangereikt om hiermee aan de slag te gaan, zodat je meer resultaten kan bereiken. Ook bovenstaande tips zullen je al een heel eind op weg helpen.

Meer weten over deze training of ons aanbod? Aarzel niet om contact op te nemen.