Coachend leidinggeven

Succesvol leidinggeven: praktische handvatten

Als leidinggevende óf kartrekker wil je jouw team naar een hoger niveau brengen. Welke vaardigheden heb je dan nodig om succesvol leiding te geven aan jouw team? En, ben je in staat alle medewerkers te motiveren en te stimuleren? Allemaal vragen die aan bod komen tijdens de training 'Coachend leidinggeven'.

De energie die Fiona met zich meebrengt is waanzinnig. Een toffe trainer die weet waarover ze praat. Leuk om naar te luisteren, fijne toon, intonatie en woordgebruik.

Fiona geeft op een praktische manier handvatten ten behoeve van het nemen van verantwoordelijkheid, het ontplooien van initiatieven en de voorbeeldrol die de groep heeft.

 • Team van minimaal 10 deelnemers. Niet alleen voor leiders, maar ook voor kartrekkers!
 • 1-op-1

Ja, voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van coachend leidinggeven is het belangrijk dat de deelnemers veel oefenen. Daarom is het programma samengesteld uit korte theorieblokken gevolgd door praktijkgerichte oefeningen d.m.v. rollenspellen waarin op actieve wijze met de theorie wordt gewerkt. De oefeningen bestaan uit individuele opdrachten en verschillende groepsopdrachten. Hierdoor is de training intensief, dynamisch en praktisch van aard.  Ieder onderdeel bestaat uit minimaal 75% praktijkoefeningen, case-situaties en rollenspelen en maximaal 25% theorie. Om gerichte oefening te kunnen garanderen worden de actuele cases ingebracht door de deelnemers. In het leertraject ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Onderstaande onderdelen komen aan bod tijdens de training.

 • Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit
  Hoe bewust ben je van jouw eigen gedrag? Hoe stel je de juiste prioriteiten? Hoe zorg je voor een goede balans tussen privé en werk?
 • Situationeel leiderschap
  Hoe ga je om met een diversiteit aan mensen? Hoe motiveer, stimuleer en ontwikkel je jouw medewerkers?
 • Effectieve communicatie
  Welk gedrag zet je neer om een effectievere reactie van jouw gesprekspartner te ontvangen en zo jouw doel te bereiken? Onderdelen die aan bod komen: feedback geven en ontvangen, actief luisteren, samenvatten en doorvragen, conflicthantering, delegeren, samenwerken en overleggen.
 • Het voeren van verschillende gesprekken

Ja, want binnen de training ‘Coachend leidinggeven’ is het ontwikkelen van een Persoonlijk Ontwikkelplan van belang. De deelnemer krijgt inzicht in zijn gedrag en stelt actiepunten op om het geleerde ook daadwerkelijk in zijn of haar werk toe te passen. Op deze manier voegt de training ook op langere termijn haar waarde toe in de organisatie.

De trainer stemt de oefeningen en opdrachten af op de verschillende leerstijlen van de deelnemers. De training blijft hierdoor boeiend en sluit goed aan op de trainingsgroep. Daarnaast houdt de trainer rekening met het individuele niveau van iedere deelnemer.

Voor het trainen van de gewenste kennis en vaardigheden is het belangrijk dat er een open sfeer heerst waarin de deelnemers zich veilig voelen. Om dit te bereiken speelt de trainer in op de specifieke ontwikkelpunten van de deelnemers met betrekking tot de aan te leren kennis en vaardigheden. De deelnemers voelen dat de training geen strak keurslijf is en dat de training hen ook persoonlijk iets oplevert. Daarnaast bouwt de trainer het programma zorgvuldig op, behandelt de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en bespreekt de oefeningen en cases plenair.

Ja, bij een groep van meer dan 10 personen is het een must om een extra trainingsacteur in te schakelen.

Het is gebruikelijk om deelnemers voorafgaand aan de training een DISC-analyse te laten doen. Dit is een kort assessment wat elke deelnemer minimaal 2 weken voorafgaand aan de training online invult in 7 tot 10 minuten. Elke deelnemer ontvangt tijdens de training een uitgebreid rapport, wat ook na de training een uitstekende basis is voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast plant FPR Training een persoonlijke intake met 2 tot 3 deelnemers. De verwachtingen, leerdoelstellingen en ontwikkelpunten die op dat moment actueel zijn worden hierin aangegeven. 

4 dagen / 8 dagdelen. Afhankelijk van de leerdoelen van jouw organisatie en de groepsgrootte kunnen het programma en de duur van de training worden aangepast.