Train de trainer

Een Train de Trainer programma houdt in dat u een aantal van uw eigen medewerkers laat opleiden tot interne trainer. Deze interne trainers zijn bekend met de organisatie en kennen de systemen en processen. Tijdens het Train de Trainer programma leren zij vaardigheden te ontwikkelen om overige medewerkers van uw bedrijf op te leiden en daarnaast te kunnen fungeren als vraagbaak.