Via mijn werkgever in contact gekomen met FPR training. Geweldige coaching van Fiona. Het door Fiona gekozen traject met plan van aanpak hebben zeker bijgedragen om bepaalde zaken die gecoached moesten worden in goede banen te leiden.