Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

FPR Training gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Als je ons een visitekaartje geeft, een vraag stelt via het contactformulier op deze website, of als je per e-mail een offerte aanvraagt, dan gebruiken we je gegevens uitsluitend om een reactie op je vraag te geven of om je de offerte door te sturen. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons aan de geldende wet-en regelgeving. Op gezette tijden wordt gecontroleerd of het nog nodig is om de persoonsgegevens te bewaren. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Nieuwsbrief

Wanneer je actief hebt aangegeven de FPR Training nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen, dan zullen we je e-mailadres gebruiken om een nieuwsbrief te versturen. Er wordt maximaal 7 keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd. Wanneer je je wilt uitschrijven, kun je onderaan de nieuwsbrief klikken op een uitschrijflink. Je gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Vragen en rechten

Wanneer je vragen hebt over ons privacy beleid kun je ten allen tijde contact met ons opnemen. Je kan ook, indien je dat wenst, een overzicht opvragen van de gegevens die door FPR Training over jou zijn verwerkt. Op jouw verzoek zal FPR Training deze gegevens met het oog op de juistheid ook aanpassen of wijzigen.

Voor vragen of opmerkingen