Een heel leuke dag

De afgelopen jaren heb ik diverse trainingen voor OVET mogen verzorgen. Marlous de Wolf, hoofd P&O, is steeds mijn contactpersoon. Ze vertelt zelf over onze samenwerking.

“Jaren geleden gaven onze mentoren aan dat ze het lastig vonden om hun eigen collega’s op vaardigheden en gedrag aan te spreken. Vooral omdat ze geen leidinggevenden zijn, maar gelijkwaardige collega’s. Ze hebben echter wel deze rol om anderen op te leiden en om te leren gaan met diverse machines. Ze vroegen hulp om hier beter mee om te kunnen gaan.

Perfecte timing

Juist op dat moment kwam Fiona op ons pad. Ze had mijn naam doorgekregen van een wederzijdse bekende en wilde graag eens komen praten om te kijken of ze iets voor ons kon betekenen. Perfecte timing. In het eerste gesprek hadden we meteen een klik. Fiona is heel enthousiast en betrokken bij wat ze doet. Ze vertelde ook heel open over zichzelf, ook over haar persoonlijke situatie. We leerden elkaar zo meteen goed kennen en dat wekte vertrouwen. Ik vind het bovendien fijn dat ze uit de buurt komt. Het is toch altijd makkelijker schakelen met een lokale aanbieder.

Onze mentoren waren zo enthousiast

De eerste training die Fiona voor ons deed, was dus ‘Train de trainer’ voor onze mentoren. Vooraf deed ze een persoonlijke intake met de mentoren en stelde ze veel vragen om goed in te kunnen schatten wat hun behoefte was. Wat wil je leren? Tegen welke problemen loop je aan? Wat voor praktijkvoorbeelden heb je? Dit verwerkte ze allemaal in de training. Onze mentoren waren er zo enthousiast over dat ze ons, het bedrijf, aanbevolen om een soortgelijke training ook verder binnen de organisatie in te zetten, zoals voor leidinggevenden. Dit hebben we ter harte genomen door Fiona ook te vragen voor het geven van een training functioneringsgesprekken voeren en een training feedback geven en ontvangen.

Hele leuke dag

Inmiddels heeft Fiona de training  ‘Functioneringsgesprekken’ en ‘Feedback geven en ontvangen’ verzorgd. Bij die laatste was ik zelf aanwezig. Eerlijk gezegd vind ik het zelf niet altijd even makkelijk om zo’n training intern te volgen, met al je collega’s om je heen. Maar het was een hele leuke dag. Soms heb je wel eens van die cursussen waarbij je steeds op je horloge kijkt, of het al klaar is, maar nu vloog de dag voorbij. Fiona was aanstekelijk enthousiast en wist theorie en praktijk heel goed te combineren. Ze hakte de training in stukjes met theorie, herkenbare praktijkvoorbeelden en wisselende werkvormen. Ze bracht het kundig en hield ook goed rekening met wat ze in de groep zag gebeuren. Tussendoor stelde ze vragen en gaf iedereen de gelegenheid om te reageren. Wilde je en public oefenen, dan kon dat. Deed je dat liever niet, dan had ze daar ook respect voor.

Kortom: We zijn heel tevreden over FPR Training en werken vanwege alle bovengenoemde redenen graag met Fiona samen.”