Maatwerk. Wat is dat eigenlijk?

FPR Training levert maatwerk. Iedere workshop, training en coaching is afgestemd op de klant en de deelnemers. Maar hoe werkt dat? Wat is dat maatwerk?

Het begint bij een goede voorbereiding. Nog voordat ik een (potentieel) nieuwe klant ontmoet, bekijk ik de website van het bedrijf om te zien wat een bedrijf doet, hoe groot het is en wat de visie, missie en kernwaarden zijn. Dingen waar ik meer vanaf wil weten, schrijf ik op.

Intake

Zo ga ik goed voorbereid naar het intakegesprek. De eerste vraag die ik stel is vaak ‘Waar gaat het precies om?’. Aan de hand van het antwoord merk ik of de klant een helder doel heeft, of dat diegene nog zoekende is naar een oplossing voor een minder specifiek probleem. Verdiepingsvragen helpen om tot de kern te komen. Bijvoorbeeld: Voor wie wil je de training organiseren? Wat is de kennis en ervaring van de deelnemers? Waar lopen ze tegenaan en uit welke specifieke situaties blijkt dat? Wat gaat er goed? Wat wil je bereiken?

Op een intakeformulier noteer ik alle uitgangspunten en belangrijke informatie over de bedrijfscultuur, hiërarchie, processen en werkdruk. Afhankelijk van de trainingsvraag kunnen deze aspecten van belang zijn voor de inhoud van de training. Daarnaast bespreken we praktische zaken, zoals voorkeursdagen voor de training, de locatie en aanwezige voorzieningen.

Vaak bespreek ik deze zaken met iemand van P&O binnen het bedrijf. De vervolgstap is in gesprek gaan met deelnemers, allemaal óf een goede afspiegeling van de groep. Deze intake kan mondeling of schriftelijk plaatsvinden, maar ook op basis van observatie, een online persoonlijkheidsanalyse en/of mysteryshop-onderzoek. Zo probeer ik een nog concreter beeld van de problematiek te krijgen.

Maatwerk

Met al deze input vorm ik de training op maat. Ik start met het maken van een mindmap. Zo krijg ik alle behoeften, vragen, ideeën en mogelijkheden goed in beeld. Om hiervan een logisch opgebouwd en samenhangend programma te maken pak ik mijn modules erbij of ontwerp ik nieuwe. Modules zijn trainingsblokken die ik in verschillende programma’s inzet. Ik kies de modules die het beste aansluiten bij de trainingsbehoefte van de klant. Per module heb ik verschillende werkvormen. Ook deze stem ik af op wat er uit de intakegesprekken naar voren is gekomen.

Afhankelijk van wat er nodig is, maak ik de ondersteunende middelen. Een ontwikkelformulier bijvoorbeeld, of een PowerPointpresentatie, tekeningen op flipovers en soms een hand-out. Alles wat de helderheid en effectiviteit van de training kan bevorderen.

Ziezo, is de training nu kant en klaar op maat voor de klant? Nee, nog niet helemaal. Om het programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de klantvraag, kies ik oefeningen soms pas gedurende de training. Veel hangt af van de input en interactie van de deelnemers op dat moment. Pas dan kan ik inschatten welke werkvorm het beste bij hen past.

Waarom?

Een programma van FPR Training is dus in geen enkele groep precies hetzelfde. De reden is zowel simpel als ontzettend belangrijk: dankzij dit maatwerk sluit de training zo goed mogelijk aan bij de behoefte en praktijk van de deelnemers en kunnen ze de aangereikte tools makkelijker in de praktijk toepassen.