Eerlijke en open exitgesprekken

Waarom gaan medewerkers uit dienst? Wat kan er verbeterd worden aan een organisatie zodat werknemers niet vertrekken? Het antwoord op deze vragen krijg je door het houden van exitgesprekken. Eén van mijn opdrachtgevers, waar ik regelmatig trainingen geef, heeft mij gevraagd de exitgesprekken voor hen te voeren. Als onpartijdige en neutrale gesprekspartner.

Als organisatie wil je continu verbeteren. Dus als medewerkers uit dienst gaan, wil je als organisatie weten wat de reden daarvan is. Als daar een rode draad in te zien is, kun je hier als organisatie mee aan de slag om bijvoorbeeld het verloop terug te dringen, betrokkenheid van medewerkers te verhogen óf de medewerkerstevredenheid te vergroten.

Externe gesprekspartner: onpartijdig en neutraal

Wanneer het exitgesprek gehouden wordt door iemand van buiten de organisatie, zal de vertrekkende werknemer wellicht meer durven te vertellen dan wanneer dit gesprek zou plaatsvinden met zijn of haar leidinggevende. Een extern persoon is niet direct betrokken bij de organisatie en is onpartijdig en neutraal. Hierdoor kan de vertrekkende persoon eerlijk en open zijn over wat de reden van het vertrek is. Bij het exitgesprek komt bijvoorbeeld een vraag aan bod over de verstandhouding met de leidinggevende. Naar mijn idee worden zulke vragen anders beantwoord wanneer de leidinggevende hier zelf naar vraagt, dan wanneer ik dat doe. Terwijl dit toch een belangrijk onderwerp kan zijn…

Geen kruisverhoor, maar een gesprek

Ik bereid me goed voor op exitgesprekken. Dit begint met het doornemen van de vragenlijst waar het betreffende bedrijf graag antwoord op wil hebben. Deze vragen lopen uiteen van functie-inhoud, arbeidsomstandigheden, onderlinge verstandhoudingen, communicatie, doorgroeimogelijkheden én de reden van het vertrek. Ik cluster de vragen, zodat het gesprek ook daadwerkelijk een gesprek wordt en geen kruisverhoor. Vaak krijg je door het stellen van goede vragen op meerdere vragen tegelijkertijd antwoord. Handig!

Bijdragen aan verbeteringen

Omdat ik van nature geïnteresseerd ben in wat mensen drijft én omdat ik altijd streef naar verbetering en doorontwikkeling, kan ik door deze extra dienst mijn klanten inzicht helpen krijgen in eventuele verbeterpunten. Vanuit mijn werk als trainer en coach ken ik de organisaties al redelijk goed. Het voeren van open exitgesprekken is een heel leuke, andere manier om bij te dragen aan het verbeteren van een organisatie!