Actievoorwaarden Contacta.nl

Deze actievoorwaarden (hierna: de ‘Actievoorwaarden Contacta.nl’) zijn van toepassing op de test die is gehouden op Contacta.nl 2017. Door deelname aan de betreffende test gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Actievoorwaarden.

Test:

1 – Deelname aan de test is onbeperkt.

2 – Visitekaartjes kunnen worden ingeleverd in de daarvoor bestemde box gedurende de openingstijden van Contacta.nl op 7, 8 en 9 november bij de stand van
FPR Training op het Zeeuws-Vlaams Paviljoen, stand 608.

3 – Uit alle ingeleverde visitekaartjes wordt in week 46 de winnaar getrokken.

4 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de test op Contacta.nl.

5 – De winnaar krijgt bericht per e-mail van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van (het bedrijf van) de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

7 – De gewonnen prijs is in te plannen in overleg met FPR Training en vindt plaats in het eerste halfjaar van 2017.

8 – De reisuren en reiskosten van de trainer zijn niet inbegrepen in de gewonnen prijs. Hiervoor zal een factuur worden gemaakt.

9 – Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden Contacta.nl  nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Actievoorwaarden Contacta.nl aan.

8 – De Actievoorwaarden worden gecommuniceerd op www.fprtraining.nl/actievoorwaarden.

9 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de test en bijbehorende Actievoorwaarden Contacta.nl kunt u gebruik maken van het contactformulier. FPR Training zal zo spoedig mogelijk reageren.