Verzuimmanagement voor leidinggevenden

Inleiding

Ziekteverzuim is vervelend voor de medewerker én voor de organisatie. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen. Allerlei vragen komen op u af. Welke stappen kent de Wet Verbetering Poortwachter? Wat mag wel en wat mag niet? Hoe ga ik effectief de diverse verzuimgesprekken aan met werknemers? Als leidinggevende kent u de medewerker en weet u wat er speelt op de werkvloer. De aanpak van ziekteverzuim start bij jou! Wilt u leren hoe u dit doet? Meldt u dan aan voor de interactieve en praktijkgerichte training verzuimmanagement voor leidinggevenden

Indien gewenst kan er tijdens de training ziekteverzuim voor leidinggevenden geoefend worden met een trainingsacteur.

Resultaat

 • U weet de belangrijkste informatie over de Wet Verbetering Poortwachter
 • U krijgt inzicht in verschillende soorten verzuim
 • U leert gesprekstechnieken om verzuim beter (preventief) te beïnvloeden
 • U kunt de verschillende verzuimgesprekken op effectieve wijze voeren

Doelgroep

Voor iedere leidinggevende die met verzuim te maken heeft, signalen van verzuim tijdig wil leren herkennen en/of effectief de verschillende verzuimgesprekken wil leren voeren.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Verzuimprotocol
 • Wie doet wat wanneer
 • Soorten verzuim
 • Verschillende verzuimgesprekken
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Oefenen aan de hand van (eigen) casuïstiek
 • Persoonlijk plan van aanpak